Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirip, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlamış, 1990 yılında uzmanlığını almıştır. 1992 yılında Doçent olmuştur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseltilmiştir.

100'e yakın yayını; editörlüğünü yaptığı Depresyon, Psikodrama, XXII. Grup Psikoterapileri Kongresi, 1-40 Ulusal Psikiyatri Kongre Kitabı - CD'si isimli eserleri vardır.

Genel ilgi ve çalışma alanları, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, biyolojik psikiyatri, affektif bozukluklar,depresyon,psikosomatik hastalıklar, şizofreni, psikofarmokoloji grup psikoterapileri,genel tıbbi durumlara eşlik eden diğer ruhsal hastalıklar,organ nakilleri,ruhsal sorunlar ve psikodrama konularıdır.

Psikiyatri Anabilim Dalı'nda konsültasyon liyezon psikiyatri bilim dalının kuruluşunu 18.09.2002 tarihinde gerçekleştirmiştir.

Duyurular


13 ARALIK 2014 - Prof. Dr. Hakan Kumbasar Kanal A'da yayınlanan "Senin için 40 dakika" programına konuk oldu.

10 EKİM 2014 - Dünya Ruh Sağlığı Günü Basın açıklaması