Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirip, Devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda uzmanlık eğitimine başlamış, 1990 yılında uzmanlığını almıştır. 1992 yılında Doçent olmuştur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseltilmiştir.

100'e yakın yayını; editörlüğünü yaptığı Depresyon, Psikodrama, XXII. Grup Psikoterapileri Kongresi, 1-40 Ulusal Psikiyatri Kongre Kitabı - CD'si isimli eserleri vardır.

Genel ilgi ve çalışma alanları, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, biyolojik psikiyatri, affektif bozukluklar, şizofreni, psikofarmokoloji grup psikoterapileri, psikodrama konularıdır.

Psikiyatri Anabilim Dalı'nda konsültasyon liyezon psikiyatri bilim dalının ve yataklı servisinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir.

Duyurular


10 EKİM 2014 - Dünya Ruh Sağlığı Günü Basın açıklaması